Käyttöehdot

Kuura Health Oy:n (jäljempänä "Kuura") tuottama Tohtori Kuura-palvelu (jäljempänä "Tohtori Kuura") tarjoaa terveyteen liittyvää neuvontaa ja tiedonvälitystä. Tässä kirjatut käyttöehdot (jäljempänä "Ehdot") muodostavat ne oikeudellisesti sitovat käyttöehdot, joita sovelletaan Palvelua käyttäessäsi. Ehdot ja Tohtori Kuuraan mahdollisesti sisältyvät lisäehdot muodostavat koko sopimuksen sinun ja Kuuran välillä (jäljempänä, Sopimus). Palvelua ei tule käyttää hätätilanteiden tai henkeä uhkaavien tilanteiden selvittelyyn. Tohtori Kuura on testikäytössä Oulun alueella osana Oulu Health Labs -toimintaa. Palvelu ei sovellu kiireellisiin tilanteisiin, kuten vakavasti sairaan arviointiin. Jos epäilet hätätilaa, soita välittömästi hätänumeroon 112.

1. REKISTERÖITYMINEN JA PALVELUN KÄYTTÄMINEN

Tohtori Kuura on tarkoitettu ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöösi. Ehdot hyväksyessäsi vakuutat käyttäväsi Tohtori Kuuraa kaikkia sovellettavia sääntöjä ja lakeja noudattaen.

2. TOHTORI KUURAN SISÄLTÖ

Kuuran tarjoama Tohtori Kuura-palvelu koostuu portaalista minkä kautta voit hankkia tietoa lasten terveyteen ja sairauksiin liittyviin kysymyksiin. Palvelussa tarjottava tieto perustuu kansallisiin suosituksiin, tieteelliseen havaintoihin ja yleiseen tietoon. Antamiasi tietoja voidaan tallentaa anonyymisti Kuuran asiakasrekisteriin ja muihin tietokantoihin siten, että henkilöllisyytesi ei ole tunnistettavissa. Tietoa käytetään palvelun kehittämiseksi ja tutkimustarkoituksiin. 

3. VASTUU PALVELUSTA

Palvelun tarkoituksena on edistää terveyttä ja hyvinvointia, lisätä mahdollisuuksia vaikuttaa omaan terveyteen ja tarjota ajantasaista riippumatonta ja luotettavaa tietoa. Emme kuitenkaan voi taata tiedon ajantasaisuutta, oikea-aikaisuutta, kattavuutta, sopivuutta tai luotettavuutta yksittäistapauksissa. Palvelua ei korvaa terveydenhuollon ammattilaisen tekemää arviota terveydentilasta, antamaa suositusta tai johtopäätöstä. Palvelua ei ole tarkoitettu sairauksien diagnosoimiseen. Kuura ei vastaa mistään terveyteesi liittyvistä ongelmista tai haitoista, jotka aiheutuvat Palvelun käytöstä. Kuura ei ole vastuussa Palvelun käytöstä tai sen käyttämättömyydestä, mukaan lukien tietojen menettäminen. Kuuran vastuu on aina enintään Suomen lainsäädännön pakottavien säädösten mukainen. Sitoudut ottamaan yhteyttä lääkäriin tai omaan terveydenhuollon yksikköösi välittömästi, mikäli koet sen tarpeelliseksi, riippumatta palvelun antamista tiedoista ja suosituksista. Palvelua käyttämällä hyväksyt, ettei Kuura vastaa Palvelun käyttämisestä aiheutuvista suorista tai epäsuorista kuluista.

4. VASTUU PALVELUN KÄYTETTÄVYYDESTÄ

Kuura pyrkii tarjoamaan Palvelun saataville ajankohdasta, käyttöpaikkakunnasta tai käyttölaitteesta huolimatta, mutta Kuura ei kuitenkaan vastaa Palvelun tauottomasta, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta tai saatavuudesta. Kuura pidättää oikeuden rajoittaa Palvelun saatavuutta huolto- tai ylläpitotoimenpiteiden johdosta taikka mistä tahansa muusta syystä joko kaikkien tai yksittäisten käyttäjien osalta. Käyttämällä Palvelua hyväksyt, ettei Kuura korvaa sinulle Palvelun käytettävyyden rajoittamisesta aiheutuvista suorista tai epäsuorista kuluista. Kuuralla on oikeus evätä Palvelun käyttö mistä tahansa syystä. Varmistaaksemme Palvelun loukkaamattomuuden, pidätämme oikeuden milloin tahansa ja syytä antamatta estää tiettyjä käyttäjiä tai liikennettä tietyiltä IP-osoitteilta pääsemästä käyttämään Palvelua. 

Palvelussa on kiellettyä muun muassa:

• Esiintyminen toisena henkilönä

• Palvelun laiton käyttäminen

• Loukkaavan, halventavan, siveettömän tai muuten laittoman sisällön välittäminen

• Vahingollisen koodin välittäminen tai lähettäminen Palveluun

• Palvelun manipulointi, kuten muokkaaminen tai takaisinmallintaminen

• Palvelun häiriköinti tai estäminen

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan kaikki välilliset ja välittömät vahingot, mukaan lukien kolmansille osapuolille aiheutuvat vahingot, jotka voivat aiheutua Palvelun Ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesta käytöstä. Jokainen käyttäjä vastaa Kuuraa tai Kuuran työntekijöitä vastaan esitetyistä vaatimuksista ja mahdollisista vahingoista, joita aiheutuu käyttäjän toimista tai laiminlyönnistä.

5. LUOTTAMUKSELLISUUS

Kuura käsittelee Palveluun syöttämäsi tietoja luottamuksellisesti. Hyväksymällä nämä Ehdot vahvistat, että olet lukenut ja hyväksyt Kuuran rekisteriselosteen. Vastaat omien laitteidesi, järjestelmän, tunnusten ja toimintasi asianmukaisesta tietoturvasta. Huolehdit laitteidesi asianmukaisesta suojaamisesta.

6. KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TARJOAMAT PALVELUT

Palvelu ja sen osa saattavat sisältää yhteyksiä kolmansien osapuolien palveluista. Kuura ei vastaa kolmansien osapuolien palveluista ja kolmannen osapuolen sisällön käyttöön sovelletaan näiden palveluntarjoajien käyttö- ja muita ehtoja. Käyttäjän tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille näiden käyttöehtojen tai rekisteriselosteen vastaisesti.

7. PALVELUN IMMATERIAALIOIKEUDET

Palveluun liittyvät sivustot, tekniset toteutustavat sekä muihin Kuuran tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvät immateriaalioikeudet ja muut oikeudet mukaan lukien tekijänoikeudet, patentit ja liikesalaisuudet säilyvät Kuuralla sekä niiden yksittäisillä omistajilla sekä mahdollisilla kolmansilla osapuolilla.

8. EHTOJEN MUUTTAMINEN

Kuuralla on oikeus muuttaa Palvelun Ehtoja. Ehtojen muutoksesta ilmoitetaan erikseen ja hyväksyt uudet ehdot jatkamalla palvelun käyttöä.

9. SOVELLETTAVA LAKI

Ehtoihin ja Palvelun käyttöön sovelletaan Suomen lakeja.

9. TIETOTURVA

Käyttäjä tunnistaa Palvelun käyttöön sisältyvän tietosuojariskin, sekä vakuuttaa olevansa tietoinen siitä, ettei Kuura taikka muut Palvelun käytön mahdollistavat osapuolet, kuten internet-palveluntarjoajat, voi taata sähköisen kanssakäynnin täyttä suojaamista. Palvelua käyttäessä Käyttäjän tulee huolehtia omasta tietosuojasta mm. asianmukaisten tietoturvaohjelmistojen asentamisella sekä selainohjelmistojen päivittämisellä.